Tag: สุขภาพ

เมื่อลูกเป็นสาวก่อนวัย พ่อแม่จะแก้ปัญหาอย่างไร
1100 views

แก้ปัญหาอย่างไร เมื่อลูกเป็นสาวก่อนวัย

แน่นอนว่า สาเหตุหลักในเรื่องของเด็กเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย คนทั่วไปก็เข้าใจไปว่าเป็นเรื่องของอาหาร และสารอาหารบางตัว ที่ส่งผลให้ฮอร์โมนในร่างกายคนเราทำปฎิกิริยาไปเร่งการเจริญเติบโตเร็วขึ้นกว่าปกติ แต่นอนมันเป็นความเข้าใจที่ถูกต้อง แต่ไม่ทั้งหมด ในระบบฟาร์มเลี้ยงสัตว์นั้น การใช้ฮอร์โมนเร่งมากจนส่งผลมาถึงคน มีให้เห็นอยู่ทั่วไป เพราะสัตว์ถูกขุนให้อ้วนด้วยหัวอาหาร ทำให้มีปริมาณไขมันในเนื้อสูง เมื่อเด็กกินอาหารเหล่านี้เข้าไป จึงส่งผลให้ร่างกายมีไขมันและคอเลสเตอรอลสูงขึ้นมากกว่าปกติ ด้วยเหตุนี้ทำให้เนื้อสัตว์ อาจส่งผลต่อสภาวะการเป็นสาวก่อนวัยได้ แต่ทั้งนี้ ก็มีหลายสาเหตุที่มีผลร่วม...