About

เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ อนึ่ง นี่คือข้อความเกี่ยวกับเรา และครอบคลุมถึงทุกเรื่องของผู้หญิงในเว็บไซต์นี้ รวมถึงพันธะของผู้เขียนทุกท่าน

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์สำหรับให้ข้อมูลและความรู้เฉพาะเรื่อง ส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความงาม ความรัก สุขภาพ เสื้อผ้า แต่งหน้า แฟชั่น แม่และเด็ก เหล่าผู้เขียนซึ่งเป็นผู้เขียนเดียวกันจาก www.beautyfullallday.com ด้วย พวกเราล้วนมีประสบการณ์มากบ้าง น้อยบ้าง แวะเวียนกันเข้ามาให้ข้อมูลต่างๆ ตามหมวดหมู่ที่กำหนด อาจเป็นการรวบรวมเนื้อหาจากหลายๆ แห่งแล้วนำมาเรียบเรียงเขียนใหม่เพื่อให้ กระชับ และรัดกุม พร้อมกับเพิ่มเนื้อหาอื่น ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ชม โดยเน้นในเรื่องที่ผู้เขียนสนใจเป็นพิเศษหากเนื้อหามีการผิดพลาดจากความเป็นจริง หรือผู้อ่านประสบปัญหาอื่นๆ ที่คลาดเคลื่อนไปจากเนื้อหาเดิม ทางผู้เขียนและผู้พัฒนาเว็บไซต์ผู้หญิงนี้ ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้และทั้งนั้น เนื้อหาส่วนใหญ่ถูกรวมมาจากหลายแห่งอย่างที่ทราบกันดี หากผู้อ่านต้องการอ้างอิงข้อมูลในเว็บไซต์นี้ และนำภาพประกอบไปใช้ กรุณาทำลิ้งกลับมายังที่มาของเนื้อหา เนื่องจากเนื้อหาและภาพทุกๆ ส่วนที่เป็นข้อมูลในเว็บไซต์แห่งนี้ อนุญาติเผยแพร่แบบมีที่มา เท่านั้น

ขอขอบคุณที่สละเวลาเข้ามาอ่าน

ผู้พัฒนาเว็บไซต์ เครือ iKSSN