Tag: โรคซินโดรมเอ็กซ์

คำแนะนำสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวาน
11250 views

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

โรคเบาหวาน เกิดจากการที่ภาวะร่างกายไม่สามารถสร้างหรือใช้อินซูลินได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของร่างกาย โดยปกติอินซูลินมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพลังงานให้แก่ร่างกาย แต่สาเหตุที่แท้จริงของโรคเบาหวานนั้นยังไม่แน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุใดกันแน่ แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานนี้ก็คือ พันธุกรรม และแบบแผนการใช้ชีวิตของผู้คน และผู้เป็นโรคนี้ จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้ายแรงอื่นประกอบ เช่น โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด ตาบอด โรคหัวใจ โรคไต หรือมีการทำลายของเส้นประสาท ฯลฯ ลักษณะและอาการของโรคเบาหวาน...