Tag: ยาสำหรับแม่ให้นมบุตร

การใช้ยาในแม่ที่ให้นมบุตร
2752 views

การใช้ยาในแม่ที่ให้นมบุตร

มีหลายคำถามเกี่ยวกับหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร ว่าหากมีอาการป่วยและจำเป็นต้องใช้ยาระหว่างการให้นมบุตร หรือระหว่างการตั้งครรภ์นั้น จะมีผลอะไรต่อเด็กหรือไม่ ลักษณะนี้คือ Medications in the Breast-feeding mother หรือ การใช้ยาในมารดาที่ให้นมบุตร ซึ่งจะมีหลักการทั่วไป สำหรับการใช้ยาของมารดาที่ให้นมบุตรนั้นคือ อย่างแรกต้องพิจารณาก่อนว่า อาการป่วยนั้นมีการทุเลาลงหรือไม่ หรือจำเป็นจริงแค่ไหนที่จะต้องใช้ยา เพราะโดยทั่วไป...