Tag: การปฏิบัติตัวเมื่อเป็นเบาหวาน

การดูแลผู้เป็นภูมิแพ้
2466 views

การดูแลผู้เป็นภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้ (Allergy) ถือเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีอาการไวผิดปกติต่อสิ่งซึ่งสามารถก่อให้เกิดภูมิแพ้ (Allergen) ในธรรมชาติ ที่ไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาใดๆ ในคนปกติ โรคภูมิแพ้นี้สามารถเกิดกับคนได้ทุกเพศทุกวัย และจากสถิติ มักพบมากในเด็กอายุ 5 ถึง 15 ปี เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่โรคแสดงอาการให้เห็นได้ชัดเจนที่สุด เมื่อได้รับสิ่งกระตุ้นมานานเพียงพอ อย่างไรก็ตาม บางคนอาจเริ่มเห็นอาการของโรคภูมิแพ้ในตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ได้...

คำแนะนำสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวาน
11250 views

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

โรคเบาหวาน เกิดจากการที่ภาวะร่างกายไม่สามารถสร้างหรือใช้อินซูลินได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของร่างกาย โดยปกติอินซูลินมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพลังงานให้แก่ร่างกาย แต่สาเหตุที่แท้จริงของโรคเบาหวานนั้นยังไม่แน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุใดกันแน่ แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานนี้ก็คือ พันธุกรรม และแบบแผนการใช้ชีวิตของผู้คน และผู้เป็นโรคนี้ จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้ายแรงอื่นประกอบ เช่น โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด ตาบอด โรคหัวใจ โรคไต หรือมีการทำลายของเส้นประสาท ฯลฯ ลักษณะและอาการของโรคเบาหวาน...