Tag: การเพิ่มปริมาณน้ำนมแม่

เคล็ดลับการเพิ่มน้ำนมแม่
4378 views

เคล็ดลับการเพิ่มน้ำนมแม่

นมแม่ ถือเป็นสุดยอดของอาหารสำหรับทารกในวัยแรกเกิดถึง 2 ขวบปี ซึ่งแต่ละโรงพบาบาลในปัจจุบันมีการรณรงค์ให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น นอกจากจะมีประโยชน์มากมายแล้ว ยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย และปัจจุบันนี้ คุณแม่ยุคใหม่ก็หันมาสนใจเกี่ยวกับนมแม่มากขึ้นกว่าเดิม คุณแม่อินเทรนด์ที่กําลังตั้งครรภ์ทั้งหลายในปัจจุบันนี้ ต่างก็ยอมรับว่า นมแม่ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย และตั้งปณิธานเอาไว้ว่า ฉันจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ได้ ซึ่งเมื่อหลายคนคลอดลูกออกมาแล้ว ก็ทําสําเร็จดังที่ตั้งใจเอาไว้ แต่บางคนก็อาจให้นมลูกได้ไม่นานพอเพราะปริมาณน้ำนมไม่เพียงพอเพื่อให้ลูกบริโภค...