Tag: อาหารคลีน

อาหารสุขภาพ ฟังก์ชันนัลฟู้ด functional food
3553 views

อาหารสุขภาพ ฟังก์ชันนัลฟู้ด functional food

การบริโภคแบบชาญฉลาดจึงได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่มาจากธรรมชาติหลายชนิด ทั้งในรูปของอาหาร และยา แทนการรักษาโรคภัยไข้เจ็บโดยการใช้สารเคมี การยอมรับแนวความคิดอาหารมีคุณค่าในเชิงการบำบัดโรค นับเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคเริ่มหันมาสนใจสุขภาพของตนเองมากขึ้น ทำให้เกิดธุรกิจฟังก์ชันนัลฟู้ด (functional food) หรือ นูตราซูติเคิล (nutraceuticals) ซึ่งธุรกิจอาหารในลักษณะนี้ มีแนวโน้มเติบโตอย่างมาก อาหารสุขภาพ functional food...