วิธีลดคอเลสเตอรอลในเลือด

share on:
วิธีลดคอเลสเตอรอล

คอเลสเตอรอล ถือเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับสาวๆ และคนทุกเพศทุกวัย หากระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง แม้จะมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น กรรมพันธุ์ โรคบางชนิด ซึ่งเป็นปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งจำเป็นต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวด เพราะสิ่งนี้ ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้มีโรคบางชนิดตามมาด้วย การที่มีคอเลสเตอรอลสูงในเลือด จำเป็นต้องควบคุมการรับประทานอาหารให้ถูกต้อง จะช่วยเสริมผลการรักษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นในอนาคตเมื่อมีการเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคที่เป็นสาเหตุของคอเลสเตอรอลนี้

สำหรับการลดคอเลสเตอรอล ด้วยกรรมวิธีตามธรรมชาติ ถือเป็นวิธีที่ได้ผลและควรปฏิบัติอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นวิธีจากธรรมชาติและเกิดจากพฤติกรรมของตนเอง จึงเป็นเรื่อง่ายมากที่การลดระดับคอเลสเตอรอลให้มีระดับปกติ

วิธีลดคอเลสเตอรอล

หลักการสำคัญที่เป็นวิธีลดคอเลสเตอรอลที่ได้ผลคือ การบริโภคอาหารที่มีระดับคอเลสเตอรอลไม่เกินวันละ 300 มก. คอเลสเตอรอล จะมีเฉพาะอาหารที่มาจากสัตว์เท่านั้น มีมากในอาหารบางชนิด เช่น ไข่แดง เครื่องในสัตว์ มันสัตว์ สัตว์มีกระดองบางชนิด และควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง เช่น กะทิ ไขมันจากสัตว์ หนังสัตว์ เนื้อสัตว์ที่มีไขมันติดมากๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการสะสมของระดับคอเลสเตอรอลได้

วิธีลดคอเลสเตอรอล

มะนาวตัวช่วยชั้นดี ในการลดคอเลสเตอรอลอย่างได้ผล

น้ำมะนาว นอกจากใช้ปรุงรสเปรี้ยวในอาหารหลายประเภทแล้ว ยังนำมาใช้เป็นเครื่องดื่มผสมเกลือและน้ำตาล เป็นน้ำมะนาวที่แสนอร่อย ซึ่งพืชตระกูลส้ม เช่น ส้มโอ ส้ม มะกรูด มะนาว จะประกอบไปด้วยวิตามินซี และมีสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoid) ที่ประกอบด้วยสารเฮสเพอริดิน (hesperidin) รูทิน (rutin) นาริงจิน (naringin) และลิโมนิน เป็นฟลาโวนอยด์หลักของพืชตระกูลส้ม หรือสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ส้ม (citrus bioflavonoid) มีคุณสมบัติช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ดี

การกินฟลาโวนอยด์ส้มทำได้โดยกินส้ม ส้มโอ มะกรูด มะนาว โดยการบีบใส่เครื่องดื่ม และดื่มน้ำสดๆ ถ้ากินผิวเปลือกสดๆ ได้ ก็จะได้ฟลาโวนอยด์ส้มในปริมาณที่มากขึ้น แต่สารชนิดนี้ส่วนใหญ่จะถูกความร้อนทำลาย ดังนั้นหากเป็นไปได้จึงต้องมีการรับประทานสดๆ

วิธีลดคอเลสเตอรอล

การลดคอเลสเตอรอลในเลือด จากข้อมูลของต่างประเทศ

  1. ประเทศอิตาลี จากการศึกษาสัตว์ทดลองในหนู พบว่าเมื่อให้สารเฮสเพอริดินซึ่งเป็นฟลาโวนอยด์หลักจากเปลือกในพืชตระกูลส้มกับหนูไขมันสูง มีผลเพิ่มไขมันที่ดี (เอชดีแอล-คอเลสเตอรอล) ลดไขมันไม่ดี (แอลดีแอล-คอเลสเตอรอล) ลดปริมาณไขมันรวมและไตรกลีเซอไรด์ ในหนูดังกล่าว และมีผลลดความดันเลือดและขับปัสสาวะในหนูความดันสูง
  2. ที่สหรัฐอเมริกา งานวิจัยในสัตว์ทดลองพบว่า ฟลาโวนอยด์ส้มสองกลุ่ม ได้แก่กลุ่มเฮสเพอริดิน และกลุ่มโพลีเมททอกซิเลตฟลาโวน (PMFs) มีฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอลในพลาสม่าของสัตว์ทดลอง ซึ่งสนับสนุนผลของงานวิจัยในหนูถีบจักรของแคนาดา
  3. ประเทศแคนาดา การทดลองในห้องปฏิบัติการพบฤทธิ์ของฟลาโวนอยด์ส้มเกิดจากผลการกระตุ้นการทำงานของยีนรีเซปเตอร์ไขมันไม่ดี (แอลดีแอล) ในตับ ณ ตำแหน่งที่ควบคุมโดยสเตอรอล (sterol regulatory element, SRE)
  4. สาธารณรัฐประชาชนจีน งานวิจัยพบว่า นาริงจิน และเฮสเพอริดินซึ่งเป็นฟลาโวนอยด์ส้มมีฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของยีนอะดีโพเนกทิน (adiponectin) ซึ่งเป็นยีนสำคัญในเมตาบอลิซึมของกลูโคสและไขมันที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพลัคอุดตันของหลอดเลือดและกระบวนการอักเสบ ผลการศึกษากล่าวว่าฟลาโวนอยด์ส้มทั้ง 2 ชนิดแสดงผลต้านการเกิดพลัคโดยกระตุ้น perovisome proliferator-activated receptor (PPAR) และยีนอะดีโพเนกทินในเซลล์ไขมันอะดีโพไซต์

วิธีลดคอเลสเตอรอล

การลดคอเลสเตอรอลที่ดีที่สุดคือการควมคุมอาหารและปริมาณในการกินอาหารของแต่ละคน นี่ถือเป็นเคล็ดลับสุขภาพอย่างแรกในการลดระดับคอเลสเตอรอลที่ได้ผลดีที่สุด อีกทั้งการใส่ใจในรายละเอียดของอาหาร ว่าแต่ละชนิดนั้นมีคุณและโทษอย่างไร นี่ต่างหากที่เป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุด

share on: